Društvo Bravo

  • Povečaj velikost črk
  • Privzeta velikost črk
  • Zmanjšaj velikost črk
Notice
Začetek :: Vse novice :: Novice Velenje :: Vabilo na srečanje - Bravo Velenje

Vabilo na srečanje - Bravo Velenje

natisni PDF

V sredo, dne 16.11.2011, Vas ob 18.00 uri vabimo na srečanje podružnice Bravo Velenje,v prostorih CVIU, Kidričeva 19, Velenje(Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje), na temo »Vpis v srednjo šolo«, ki jo bosta predstavili strokovni delavki Jelka Peterlin, prof. pedag. in soc. in Špela Rus Čelik, uni.dipl.pedag.

V prvem delu bo ga. Peterlin opozorila na pomembnost pravilne izbire ob nadaljevanju šolanja in nam predstavila postopek za pridobitev ustrezne odločbe Ministrstva za šolstvo. V nadaljevanju pa nas bo ga. Rus Čelikova seznanila z vpisom na izbrano srednjo šolo in vlogo šolske svetovalne službe pri nadaljnjem izobraževanju. Njune bogate izkušnje bodo bodočim dijakom in staršem zagotovo prihranile marsikatero nepotrebno skrb in dvom o uspešnosti pri izbiri ustrezne srednje šole. Trdna volja, zadostna motivacija in pozitiven pristop so glavno vodilo pri doseganju zastavljenih ciljev!

Predavanje je namenjeno učencem zadnje triade, njihovim staršem, učiteljem in svetovalnim delavcem. Veselimo se druženja z Vami! Prosimo posredujte vabilo tudi vsem, ki bi jih vsebina našega predavanja zanimala!