Društvo Bravo s Pedagoško fakulteto Univerze v Ljubljani organizira peto mednarodno konferenco o specifičnih učnih težavah z naslovom »Specifične učne težave – sopojavljanje težav in možnosti za uresničevanje pozitivnih izidov«. Konferenca bo v petek in soboto, 28. in 29. septembra 2018, na Pedagoški fakulteti, Kardeljeva ploščad 16 v Ljubljani.

Na tokratni konferenci bomo obravnavali nekatere aktualne izzive, povezane s specifičnimi učnimi težavami (SUT), kot so sopojavljanje, dvojna izjemnost, manj spodbudno okolje in upoštevanje močnih področij.

Vsako leto beremo prispevke o neuspešnosti otrok s posebnimi potrebami na nacionalnem preverjanju znanja (NPZ), največji delež predstavljajo otroci z izrazitimi SUT oziroma primanjkljaji na posameznih področjih učenja (PPPU). Iz analize konkretnih rezultatov vseh devetošolcev s PPPU na NPZ leta 2015 pri matematiki (Kverh Žgur, 2016) in pri slovenskem jeziku (Kosec, 2016) je razvidno, da bi za izboljšanje njihovih izobraževalnih dosežkov morali upoštevati sopojavljanje drugih motenj, ki je prisotno pri številnih učencih s PPPU. V letnem poročilu o izvedbi NPZ v letu 2017 je poudarjeno pričakovanje, da naj bi bili rezultati otrok s posebnimi potrebami (OPP), tudi s PPPU, ki se šolajo v osnovnih šolah, primerljivi z uspešnostjo vrstnikov, a so pri vseh predmetih nižji. Tudi iz primerjave dosežkov pri NPZ v 6. in 9. razredu v letu 2017 je razvidno, da so se dosežki, kljub strokovni pomoči, ki so je bili ti otroci in mladostniki deležni, pri vseh predmetih znižali.

Med vsemi šolajočimi otroki in mladostniki pa so dvojno izjemni še posebej prikrajšana, napačno razumljena in zapostavljena skupina. Dvojno izjemni otroci in mladostniki s SUT imajo dobre potenciale, ki jim omogočajo na določenih področjih dobre dosežke, a imajo tudi primanjkljaje, zaradi katerih se soočajo s težavami pri klasičnih oblikah posredovanja svojega znanja in spretnosti.

Rezultati mednarodnih raziskav PISA in TIMSS 2015 nas opozarjajo, da otroci in mladostniki z nižjimi izobraževalnimi dosežki v primerjavi z vrstniki z višjimi izobraževalnimi dosežki pogosteje izhajajo iz družin, ki jim ne morejo nuditi ustrezne izobraževalne podpore.

Sklepamo lahko, da otroci in mladostniki s SUT doživljajo veliko frustracij, tesnobe, jeze in potrtosti zaradi konstantne izobraževalne neuspešnosti, zato je potrebno spremeniti to stanje in izboljšati njihovo učno učinkovitost ter zmožnost obvladovanja čustvenih izzivov. Ker so otroci in mladostniki s SUT pomembni za bodoči razvoj družbe, je iskanje možnosti za razvoj njihovih potencialov dobrobit za posameznika in za družbo. Prav zato je namen konference iskanje  možnosti za pozitivne izide.

Na konferenci bomo šolski strokovni delavci ter osebe s specifičnimi učnimi težavami in starši predstavili dobro prakso z učinkovitimi strategijami odkrivanja, obravnave, poučevanja in socialnega vključevanja oseb z opisanimi kompleksnimi SUT, ki zmanjšujejo njihovo izobraževalno uspešnost kljub povprečnim in nadpovprečnim intelektualnim sposobnostim.

Sodelovanje na konferenci so že potrdili sledeči tuji predavatelji: dr. Carol Goldfus, dr. Sven Lychatz, dr. Zrinjka Stančić, dr. Ann Clement Morrison; in številni domači predavatelji.

Konferenca je namenjena vzgojiteljem, učiteljem osnovnih in srednjih šol, svetovalnim delavcem, ravnateljem in drugim strokovnim delavcem iz zdravstvenih, socialnih in drugih ustanov ter osebam s specifičnimi učnimi težavami in njihovim staršem.

Vsi sprejeti prispevki bodo objavljeni v zborniku. Predavanja tujih predavateljev bodo simultano prevajana.

Kotizacija za aktivne udeležence znaša 180 €. Zadnji rok plačila kotizacije za uvrstitev prispevka v program konference in v zbornik je 15. junij 2018.

Kotizacija za člane društva Bravo znaša ob zgodnji prijavi do 15. junija 180 €, po 15. juniju 200 €.

Kotizacija za študente znaša ob zgodnji prijavi do 15. junija 80 €, po 15. juniju 100 €.

Kotizacija za nečlane društva Bravo znaša ob zgodnji prijavi do 15. junija 200 €, po 15. juniju 220 €.

Podatki za plačilo:      Društvo Bravo, Gotska 18, 1000 Ljubljana

Namen:                       Plačilo kotizacije

IBAN:                           SI56 0201 9009 1383 807

Sklic:                            00 282992018

 

Prijava udeležbe s prispevkom in prijava prispevka preko e-prijavnice do 15. maja 2018 ter oddaja prispevka do 15. junija 2018. Pri pisanju prispevka sledite navodilom za pisanja prispevka.

Prijava udeležbe brez prispevka preko e-prijavnice.

Vse informacije o konferenci, navodilih za pisanje prispevkov lahko preberete in spremljate na spletni strani konference, kjer bomo objavili tudi program konference.

 

za strokovni in organizacijski odbor konference: dr. Marija Kavkler


(Skupno 384 obiskov, današnjih obiskov: 1)
Dostopnost