6. Bravo konferenca – Specifične učne težave in izzivi današnjega časa


Od prve mednarodne konference o specifičnih učnih težavah, ki jo je leta 2002 organiziralo Društvo Bravo, je minilo že 20 let. Letos bo tako v organizaciji Društva Bravo in Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani potekala že šesta mednarodna konferenca o specifičnih učnih težavah z naslovom »Specifične učne težave in izzivi današnjega časa«. Konferenca bo v petek, 30. septembra, in soboto, 1. oktobra 2022, na Pedagoški fakulteti, Kardeljeva ploščad 16 v Ljubljani.

Na tokratnem znanstveno-strokovnem srečanju se bomo posvetili nekaterim perečim aktualnim izzivom, povezanim s specifičnimi učnimi težavami (SUT), ter posledicam dejavnikov in okoliščin, povezanih s pandemijo COVID-19, na duševno zdravje, socialno-čustvene stiske učencev, dijakov in študentov s SUT, na učenje (posebno na področju matematike), poučevanje (vpliv digitalne tehnologije) kot tudi na organizacijo in izvajanje pomoči in podpore v osnovnih (petstopenjski model odziv na obravnavo), srednjih šolah ter visokošolskih ustanovah.

5. Bravo konferenca, 2018
5. Bravo konferenca, 2018

Učenje na daljavo je bil nepredvidljiv izziv za šolske strokovne delavce, starše in vse učence, dijake in študente, še posebej za tiste s SUT in drugimi posebnimi potrebami. Učenci, dijaki in študenti s SUT potrebujejo zaradi nevrobiološko pogojenih primanjkljajev na področju pozornosti in načrtovanja, predelovanja informacij, pomnjenja, samouravnavanja čustev in vedenja po dolgotrajnem obdobju poučevanja na daljavo in številnih karantenah več prilagoditev kot vrstniki, pa tudi strokovno domišljene in preverjene ciljno usmerjene ukrepe. Sklepamo lahko, da učenci, dijaki in študenti s SUT doživljajo veliko frustracij, tesnobe in potrtosti zaradi izobraževalne neuspešnosti, zato je treba izboljšati njihovo učno učinkovitost ter zmožnost obvladovanja čustvenih izzivov.

Raziskovalci v številnih državah opozarjajo, da ne moremo natančno predvideti, kakšne in kolikšne bodo posledice pandemije COVID-19, a lahko pričakujemo, da daljše učenje na daljavo in več odsotnosti zaradi karanten zahteva dolgotrajnejše in intenzivnejše prilagajanje potrebam vse šolajoče populacije v procesu vzgoje in izobraževanja. Ker lahko učenci, dijaki in študenti s SUT s svojimi močnimi področji in osebnostnimi lastnostmi pomembno doprinesejo k bodočemu razvoju družbe, je iskanje možnosti za razvoj njihovih potencialov dobrobit za posameznika in družbo. Poleg tega pa so vsi pristopi, ki so zanje nujno potrebni, koristni in učinkoviti za vse učence, dijake in študente. Zato je namen konference iskanje možnosti za zmanjšanje vpliva posledic pandemije COVID-19 v okviru petstopenjskega modela odziv na obravnavo in drugih oblik pomoči in podpore.

Na konferenci bodo raziskovalci, šolski strokovni delavci, osebe s SUT ter starši identificirali najbolj kritične probleme, izmenjali dobre rešitve in skupno iskali poti do učinkovitih strategij odkrivanja, obravnave, poučevanja ter uspešnega socialno-čustvenega vključevanja, ki zmanjšujejo vpliv izzivov današnjega časa na učence, dijake in študente s SUT.

Tuji predavatelji:

 • dr. Maria Chiara Passolunghi (Italija): Kognitivni mehanizmi, na katerih temeljijo matematični dosežki posameznikov s specifičnimi učnimi težavami
 • dr. Judit Kormos (Združeno kraljestvo): Čas izzivov – vključevanje učencev s specifičnimi učnimi težavami v učenje jezikov
 • dr. Christian Fischer (Nemčija): Dvojna izjemnost: nadarjeni otroci s specifičnimi učnimi težavami s posebnim poudarkom na disleksiji
 • dr. Sven Lychatz (Nemčija): Dejavniki, ki vplivajo na razumevanje učne snovi pri “šolanju na domu”, in ugotovitve za delo z učenci s specifičnimi učnimi težavami med in po obdobju poučevanja na daljavo
 • dr. Zrinjka Stančić (Hrvaška): Vpliv pandemije COVID-19 na inkluzivno izobraževanje
 • dr. Mirjana Lenček, Jelena Kuvač Kraljević (Hrvaška): Disleksija, diagnoza, dilema – dinamika dveh testov: Chip in Chip
 • dr. Mirjana Lenček, Marija Jozipović, Gordana Hržica, Sara Košutar (Hrvaška):Ključavnica, ki jo je treba odkleniti: ključ za ključno besedo

Nekateri slovenski predavatelji:

 • Anica Mikuš Kos, dr. med., spec. psih.: Naravni viri psihosocialne pomoči otrokom s specifičnimi učnimi težavami
 • dr. Simona Tancig: Učenje na daljavo – COVID-19, naši možgani, učna (ne)uspešnost in priporočila
 • dr. Lidija Magajna: Pomen diagnostičnega ocenjevanja kognitivnih profilov pri specifičnih motnjah učenja za izboljšanje učnih izkušenj in premagovanje izobraževalnih in psihosocialnih posledic  pandemije COVID-19
 • dr. David Gosar: COVID-19 in psihološko sledenje otrok z multisistemskim vnetnim sindromom
 • dr. Mateja Hudoklin: Vpliv pandemije COVID-19 na duševno zdravje otrok in mladostnikov
 • dr. Suzana Pulec Lah in dr. Milena Košak Babuder: Soustvarjanje programov pomoči in podpore z učenci s PPPU in njihovimi starši
 • dr. Natalija Vovk Ornik: Izzivi na področju vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami, ki so se pokazale v času pouka na daljavo
 • dr. Uroš Ocepek: Če dijak sprejme sebe, bo sprejel tudi druge – opolnomočenje dijakov pri skupinskem projektnem delu
 • Nermin Bajramović:Prednosti in pomanjkljivosti dela na daljavo pri poučevanju matematike

Konferenca je namenjena vzgojiteljem, učiteljem osnovnih in srednjih šol, visokošolskim učiteljem in sodelavcem, zaposlenim v visokošolskih ustanovah, svetovalnim delavcem, ravnateljem in drugim strokovnim delavcem iz zdravstvenih, socialnih in drugih ustanov ter osebam s SUT in njihovim staršem.

Za informacije o odborih konference kliknite TUKAJ.

Za informacije o višini kotizacije in plačilu kliknite TUKAJ.

Vabilo s podrobnim urnikom konference bomo objavili konec meseca avgusta 2022 na spletni strani društva Bravo.


Novice – prispevki – v povezavi s konferenco(Skupno 1.265 obiskov, današnjih obiskov: 1)
Dostopnost