V četrtek, 3. oktobra 2019, je društvo Bravo prejelo državno nagrado za izjemne dosežke na področju otrok s posebnimi potrebami.

V obrazložitvi so člani odbora za podeljevanje nagrad zapisali:

Društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami je prisotno v slovenskem prostoru osemnajst let. Društvo pomembno prispeva k opolnomočenju strokovnih delavcev in staršev za podporo otrokom in mladostnikom. Pomemben delež ima pri vzpostavljanju vključujočega učnega okolja in v strokovni prostor vnaša nova spoznanja s področja odkrivanja, prepoznavanja in nudenja pomoči otrokom. Spodbuja timsko delo in soustvarjanje s starši, ozavešča širšo javnost o značilnostih otrok s težavami pri učenju in socialnem vključevanju, katerih najštevilčnejša skupina so otroci s
specifičnimi učnimi težavami.

Osem podružnic društva je aktivnih v vseh regijah v državi. Člani, ki jih je nekaj manj kot tisoč, delo opravljajo pretežno prostovoljno. Društvo svetuje staršem in strokovnjakom, spremlja in vrednoti uspešne prakse, ima založniško dejavnost, organizira kakovostna izobraževanja ter k sodelovanju povabi številne mednarodno priznane strokovnjake.

Člani društva organizirajo in sodelujejo na konferencah, okroglih mizah, delavnicah, ozaveščajo in izobražujejo javnost s številnimi članki, publikacijami in drugimi strokovnimi prispevki. Društvo ima bogato bibliografijo, ki je dostopna tudi na medmrežju.

Društvo Bravo je v slovenskem prostoru pomembno prispevalo k oblikovanju vključujočega okolja, razvoju stroke in kot nevladna organizacija daje pomemben strokovni pečat pri izboljševanju položaja otrok s specifičnimi učnimi težavami.

 

Celotna novica o podelitvi nagrad je objavljena na naslovu https://www.gov.si/novice/2019-10-03-podelili-smo-najvisje-nagrade-na-podrocju-solstva-za-leto-2019/

Ponosni smo na prejeto priznanje in se hkrati zahvaljujemo vsem, ki v društvu sodelujete in s svojim časom in energijo omogočate boljše pogoje za otroke in mladostnike s specifičnimi učnimi težavami.


(Skupno 183 obiskov, današnjih obiskov: 1)
Dostopnost