Spoštovani starši!

Študenti magistrskega študijskega programa Specialno rehabilitacijske pedagogike Univerze v Ljubljani, Pedagoške fakultete nudijo neposredno pomoč dijakom, ki imajo odločbo o usmeritvi zaradi primanjkljajev na posameznih področjih učenja.

Ker vemo, da že skoraj leto dni trajajoča epidemiološka situacija predstavlja še poseben izziv za dijake prvega letnika (zaradi prehoda na novo stopnjo izobraževanja in dela na daljavo), želimo, da bi študenti pomagali prav njim. V program pomoči, ki bo trajal 3 mesece – do konca šolskega leta, bi želeli vključiti dijake prvega letnika gimnazije, ki imajo odločbo zaradi bralno-napisovalnih težav oz. disleksije in imajo pri spremljanju pouka na daljavo velike težave.

V tem okviru pomoči bo potekal tudi program ‘Kako vem, da znam’ za bolj učinkovito učenje angleščine prvih letnikov gimnazijskega programa (predvsem angleških časov), saj vemo, da je angleščina eno izmed tistih področij, ki dijakom z disleksijo lahko predstavlja največ težav. S pomočjo programa ‘Kako vem, da znam’ bodo dijaki razvijali samoregulativne spretnosti za samostojno učenje in izkazovanje znanja pri angleščini. S pomočjo študentov pa jih bodo lahko prenesli tudi na druga predmetna področja. Program je v okviru raziskovalnega dela oblikovala doktorska študentka, profesorica angleščine in nemščine Simona Podobnik Uršič, pod mentorstvom prof. dr. Karmen Pižorn, prof. ang. in nem. in doc. dr. Milene Košak Babuder, prof. spec. in reh. ped.

Če želite brezplačno, individualno pomoč naših študentov/-k pri premagovanju specifičnih primanjkljajev pri angleščini in drugih predmetih za svojega otroka, ki obiskuje prvi letnik gimnazije in ima odločbo zaradi bralno-napisovalnih težav, sporočite na e-naslov milena.kosak-babuder@pef.uni-lj.si.  Študenti se bodo z dijaki srečevali na daljavo, in sicer v popoldanskem času 2-3 krat na teden. Verjamemo, da jim bo tovrstna pomoč koristila, saj imajo naši študenti obsežno znanje s tega področja.

Več informacij o programu pomoči Vam bomo posredovali ob prijavi.

Prof. dr. Karmen Pižorn, redna profesorica za področje angleščina v izobraževanju in
Doc. dr. Milena Košak Babuder, docentka za področje specialno-rehabilitacijske pedagogike


(Skupno 333 obiskov, današnjih obiskov: 1)
Dostopnost