V času od 4. do 10. oktobra 2021 poteka v organizaciji Evropske zveze za disleksijo (EDA) Evropski teden ozaveščanja javnosti o disleksiji in drugih specifičnih učnih težavah. 8. oktobra 2021 pa je Svetovni dan ozaveščanja javnosti o disleksiji in drugih specifičnih učnih težavah.

Člani društva »Bravo – društva za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami« vsako leto organiziramo dejavnosti, s katerimi želimo širšo javnost seznaniti z močnimi področji in potrebami otrok, mladostnikov in odraslih s specifičnimi učnimi težavami. Letos bomo na Svetovni dan o disleksiji vsem osnovnim in srednjim šolam ter šolam s prilagojenim programom z namenom ozaveščanja posredovali dostop do e-knjige Življenjske zgodbe oseb s specifičnimi učnimi težavami, ki smo jo izdali v okviru Društva Bravo in jo bomo objavili tudi na naši spletni strani (www.drustvo-bravo.si).

 

Kdo so osebe s specifičnimi učnimi težavami?

 Otroci in mladostniki s specifičnimi učnimi težavami (SUT) so zelo raznolika skupina otrok in mladostnikov, pri katerih se zaradi znanih in neznanih motenj ali razlik v delovanju centralnega živčnega sistema kljub povprečnim ali nadpovprečnim intelektualnim sposobnostim pojavljajo izrazite težave pri branju, pisanju, pravopisu in računanju. Pojavljajo se tudi zaostanki v razvoju in/ali primanjkljaji pozornosti, pomnjenja, mišljenja, koordinacije, komunikacije, socialnih sposobnosti in emocionalnega dozorevanja. Primanjkljaji vplivajo na kognitivno predelovanje besednih in nebesednih informacij, ovirajo usvajanje in avtomatizacijo šolskih veščin ter vse življenje vplivajo na učenje in vedenje. So notranje narave in niso primarno pogojeni z neustreznim poučevanjem in drugimi okolijskimi dejavniki, vidnimi, slušnimi ali motoričnimi okvarami, motnjami v duševnem razvoju ter vedenjskimi in čustvenimi težavami (motnjami), čeprav se lahko pojavljajo skupaj z njimi. Najpogosteje omenjene SUT so že dobro prepoznana disleksija ter tudi disgrafija, diskalkulija in neverbalne SUT.

SUT se lahko pojavljajo v blagi do zelo izraziti obliki. Izrazite SUT v Sloveniji v šolskem sistemu poimenujemo primanjkljaji na posameznih področjih učenja (PPPU). Otroci s SUT imajo poleg močnih področij tudi specifične težave oz. primanjkljaje, zaradi katerih imajo na nekaterih področjih učenja (kot so branje, pisanje, računanje, pravopis) izrazito nižje šolske dosežke, kot bi jih pričakovali glede na njihovo starost, trud, razred, sociokulturno okolje in raven intelektualnih sposobnosti. Disleksija in druge specifične učne težave se pojavljajo tudi pri nadarjenih otrocih, vztrajajo tudi ob velikem vlaganju truda in rednem vadenju ter na specifičnih področjih ovirajo učenje tako otrok iz socialno-kulturno manj spodbudnega okolja kot tistih, ki imajo doma ugodne razmere, veliko razumevanja in podpore.

Čustvene stiske, ki jih doživljajo otroci, mladostniki in starši ter odrasli so pogosto premalo upoštevane, a imajo pomemben in dolgoročen vpliv na posameznikovo življenje in duševno zdravje. Pozitivno naravnano ožje in širše okolje čustvene stiske pomembno zmanjša in omogoča posameznikom razvoj močnih področij ter izobraževalno uspešnost in pomemben doprinos k razvoju družbe.

V šolajoči populaciji je okrog 10 % tistih, ki imajo SUT in med njimi jih je 3 % tistih, pri katerih so te težave zelo izrazite in resne. V šolskem letu 2020/21 je v osnovnih šolah dobilo odločbo o usmeritvi zaradi posebnih potreb (in s tem status učenca in dijaka s posebnimi potrebami) 14.224 otrok in od teh 5.872 s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (41,3 % od vseh otrok s posebnimi potrebami) ter od 5.673 dijakov s posebnimi potrebami je bilo v srednjih šolah 2.772 dijakov s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (48,9 % od vseh mladostnikov s posebnimi potrebami). Še večji pa je delež otrok in mladostnikov s SUT, če upoštevamo tudi tiste, ki imajo lažje in zmerne SUT.


(Skupno 298 obiskov, današnjih obiskov: 1)
Dostopnost