V četrtek, 23. 3. 2023, smo v Podružnici Bravo Obala in Kras pripravili predavanje za vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic predšolskih otrok.

Karin Kastelic in Saša Podobnikar, inkluzivni pedagoginji, obe izvajalki dodatne strokovne pomoči iz CKSG Portorož, sta oblikovali predavanje na temo otrok z motnjo avtističnega spektra (MAS). Predavanje je bilo v veliki meri usmerjeno v izmenjavo izkušenj pri delu z otroki z MAS. Predavateljici sta predstavili splošne značilnosti otrok z MAS in strategije za delo ter potrebne prilagoditve okolja in dejavnosti. V nadaljevanju sta predstavili tudi konkretne pripomočke, ki jih uporabljata pri delu. Na ta način sta obiskovalke opremili z novimi znanji in idejami, kako pomagati tem otrokom v vrtčevskih in vsakdanjih situacijah.

V zadnjem delu smo se premaknili v računalniško učilnico, kjer so si vzgojiteljice pripravile nabor sličic, ki jih bodo lahko uporabile pri izdelavi vizualnega urnika za otroka z MAS v svoji skupini v vrtcu. Vzgojiteljice so bile tekom predavanja ves čas aktivno udeležene, delile svoje izkušnje ter porajajoča se vprašanja. Njihove povratne informacije so izražale hvaležnost za vse uporabne konkretne predloge in splošno zadovoljstvo s predavanjem, na katerem so prisostvovale.

Hvala Centru za komunikacijo, sluh in govor Portorož za možnost uporabe prostorov. Hvala tudi Karin in Saši za prijetno izvedeno predavanje.

Članici Podružnice Bravo Obala in Kras, Ana Simončič in Urška Pegan, CKSG Portorož


(Skupno 95 obiskov, današnjih obiskov: 1)
Dostopnost