Disleksija – vodnik za samostojno učenje študentov in dijakov

disleksija_vodnik_za_studenteKnjiga “Disleksija – vodnik za samostojno učenje študentov in dijakov” je bila pripravljena v okviru Mednarodnega projekta TEMPUS – iSHEDS 2009-2010 (Identification and Support in Higher Education For Dyslexic Students), ki je namenjen spodbujanju razvoja prepoznavanja, podpore in pomoči, izobraževanja, uvajanja sodobne tehnologije ter načrtovanja ukrepov na področju univerzitetnega študija oseb z disleksijo (specifičnimi motnjami branja in pisanja). Projekt TEMPUS – iSHEDS: št. 144878 – TEMPS – 2008-UK-JPGR E (A 204121), ki ga vodi prof. dr. Angela Fawcett z Univerze v Swansea (UK), vključuje države Evropske unije (Anglijo, Madžarsko, Romunijo in Slovenijo) ter države zahodnega Balkana (Hrvaško, Bosno in Srbijo).
Projekt Tempus – iSHEDS je širši projekt, ki se je razvil na osnovi zaključkov in ugotovitev, v zadnjem desetletju izvedenih projektov EU, ki so se nanašali na odrasle in študente z disleksijo: projekt Minerva “Provision and Use of Information Technology with Adult Dyslexic Students in University in Europe”, “Project Include” ter projekt Leonardo “Adystrain”. Ugotovitve in gradiva*, ki so jih razvili v teh projektih, so bila osnova za pripravo in izdelavo e-knjige za študente, v katero pa smo vključili še veliko informacij, gradiv, nasvetov in strategij iz številnih drugih virov. E-knjigo za študente smo sodelujoči v projektu prevedli v svoje materne jezike, jo zvočno opremili in objavili na spletni strani projekta Tempus iSHEDS (www.isheds.eu), z namenom, da bi z njeno pomočjo študentje z disleksijo lažje načrtovali in organizirali svoj študij ter bili pri tem čim bolj samostojni.

Da e-knjiga, ki smo jo pripravili v okviru projekta Tempus iSHEDS, ne bi bila študentom z disleksijo dostopna le v elektronski obliki, smo se odločili, da jo natisnemo in izdamo v knjižni obliki v okviru BRAVO društva za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami.

Knjiga “Disleksija – vodnik za samostojno učenje študentov in dijakov” je prvenstveno namenjena študentom z disleksijo, vendar lahko priporočene strategije in predlogi pomagajo vsakemu študentu, ki želi izboljšati svoje učne spretnosti. Med univerzitetnim študijem se pogosto pričakuje že razvite veščine učenja in sposobnost samostojnega študija, čeprav so študenti deležni le malo sistematičnih spodbud in treningov strategij potrebnih za učinkovit študij. Namen knjige je nuditi študentom z disleksijo pomoč pri študiju z razvijanjem študijskih spretnosti ter s predlogi informacijsko-komunikacijske tehnologije, kar vse poveča učinkovitost pri študiju.

Knjiga je sestavljena iz šestih poglavij: prvi dve poglavji “Razumevanje in samozavedanje disleksije” ter “Razumevanje težav” raziskujeta naravo disleksije ter njene izkustvene vidike; tretje, četrto in peto poglavje se ukvarjajo z učnimi spretnostmi ter s podporno tehnologijo; šesto poglavje pa ponuja predloge glede nadaljnje pomoči. Knjigo smo skušali oblikovati tako, da bi imel študent, ki jo uporablja, na voljo vse potrebne strategije za razvoj kvalitetnih učnih spretnosti. Kljub temu pa upamo, da je mogoče z njeno pomočjo določiti spretnosti, ki jih potrebuje študent na kateri koli točki študija, in se poglobiti v gradivo, ko ima posameznik čas ali potrebuje učinkovitejšo strategijo za študij.

Študenti pa bi bili bolj učinkoviti pri študiju, če bi učne spretnosti razvili že na predhodnih stopnjah študija, zato predlagamo, da knjigo “Disleksija – vodnik za samostojno učenje študentov in dijakov” učitelji srednjih šol ponudijo tudi dijakom z disleksijo in vsem drugim dijakom. Nekaterim dijakom bi pri razvoju teh spretnosti morali na začetku pomagati svetovalni delavci ali drugi strokovni delavci.

V knjigi boste študenti in srednješolci našli marsikaj zase in boste bolje razumeli naravo disleksije, dobili pomoč pri pisanju esejev, ponavljanju snovi, pripravi na izpite ali spraševanja v srednji šoli ter našli povezave z drugimi viri itd.

Prav tako pa je knjiga lahko dober priročnik učiteljem in svetovalnim delavcem osnovnih šol, ki pomagajo pri razvoju učnih spretnosti učencem z disleksijo in tudi vsem drugim učencem.

Najlepše se zahvaljujemo podjetju Gorenje GTI, d.o.o., ki je prisluhnilo potrebam študentov in dijakov z disleksijo in finančno podprlo izdajo knjige. Knjigo je s fotografijami opremila Ksenija Pfeifer, prof. likovne umetnosti, ki se je odpovedala honorarju, za kar se ji najlepše zahvaljujemo.

Avtorji

 

Cena: 15,00 EUR (za člane 13,00 EUR)


(Skupno 1.520 obiskov, današnjih obiskov: 1)
Dostopnost