Vabimo Vas na občni zbor Društva Bravo, ki bo v sredo, 14. marca 2018 ob 18. uri v Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše v Ljubljani, na Gotski 18.

Dnevni red:

  1. Izvolitev organov občnega zbora (delovnega predsedstva z zapisnikarjem in dvema overovateljema.
  2. Volitve nadomestne članice/člana upravnega odbora Društva Bravo
  3. Predstavitev poročila društva in finančnega poročila za leto 2017 (gradivo je objavljeno na spletni strani Društva Bravo).
  4. Predstavitev načrta dela in finančnega načrta društva za leto 2018 (gradivo je objavljeno na spletni strani Društva Bravo).

Srečanje bo z zanimivim predavanjem Življenje otrok in mladostnikov s specifičnimi učnimi težavami je naporno – kako jim lahko pomagamo popestrila znana pedopsihiatrinja Anica Mikuš Kos, dr. med. V svojem predavanju bo predstavila ključne probleme duševnega zdravja, s katerimi se srečujejo otroci in mladostniki s specifičnimi učnimi težavami, ter načine pomoči in podpore. Dr. Anica Mikuš Kos je svoja razmišljanja o duševnem zdravju otrok predstavila v svoji zadnji knjigi z naslovom Duševno zdravje otrok današnjega časa (2017), ki s svojo vsebino kar kliče po tem, da jo vzamemo v roke in preberemo. Podobnega mnenja je tudi recenzent dr. Kristijan Musek Lešnik, ki pravi, da je razlogov za to, »da z radovednostjo in zanimanjem vzamemo v roke knjigo Duševno zdravje otrok današnjega časa lahko veliko. A vsaj trije pomembno izstopajo. Prvi je vsebina knjige: o duševnem zdravju otrok je treba pisati, govoriti, brati in si ga prizadevati ohranjati, ker je duševno zdravje današnjih otrok ključni temelj duševnega in siceršnjega zdravja otrok jutrišnje skupnosti in ker, kot ugotavlja v knjigi dr. Anica Mikuš Kos, skrb za duševno zdravje otrok prispeva k dobrobiti skupnosti. Drugi razlog je spoznanje, da duševno zdravje otrok ni nekaj samoumevnega in da so celo v okolju sorazmernega materialnega in siceršnjega blagostanja – morda pa prav zaradi njega – paradoksalno duševne težave in motnje pri otrocih v porastu, veliko in naraščajoče število nekaterih duševnih motenj v otroštvu in adolescenci pa predstavlja vedno večji izziv. Tretji razlog so seveda izjemne izkušnje avtorice dr. Anice Mikuš Kos in njeno strokovno in humanitarno delo in skrb za duševno zdravje otrok na različnih koncih sveta in v različnih nepredstavljivih okoliščinah.«

V upanju, da se boste udeležili občnega zbora, Vas lepo pozdravljava,

predsednica Društva Bravo, Marija Kavkler

predsednik Upravnega odbora Društva Bravo, dr. Marko Kalan

Letno poročilo smo objavili na strani “Letna poročila”


(Skupno 353 obiskov, današnjih obiskov: 1)
Dostopnost