ENOSTAVNO RAČUNALO PRI MATURI – ZA KANDIDATE S POSEBNIMI POTREBAMI, KI IMAJO V ODLOČBI DOLOČENO UPORABO TEGA RAČUNALA

Na pobudo Društva Bravo, društva za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami, je prišlo do strokovnega konsenza z Državno predmetno komisijo za splošno maturo za matematiko, v zvezi z rabo računala pri maturi. Posledica le-tega je sprememba Pravilnika o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami in sprememba Preglednice možnih prilagoditev načina opravljanja mature za kandidate s posebnimi potrebami.

Novi Pravilnik o spremembi Pravilnika o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami tako omogoča vsem dijakom, ki imajo v odločbi zapisano možnost uporabe računala, uporabo enostavnega računala (računala z osnovnimi računskimi operacijami seštevanja, odštevanja, deljenja, množenja) tudi pri prvi izpitni poli in ustnem zagovoru matematike, kar drugim dijakom ni dovoljeno. (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12232)

Tako je rešeno dolgotrajno prizadevanje Društva Bravo in rešena skrb mnogih staršev in dijakov, predvsem pa je prevladal strokovni argument, da imajo dijaki s primanjkljaji na posameznih področjih učenja izredno velike težave s hitrim priklicem aritmetičnih dejstev in postopkov, kar jim onemogoča izkazovanje znanja, doseganje uspehov ter tudi utrjevanje dobre učne samopodobe.

Ljubljana, 15.11.2021

dr. Marija Kavkler, predsednica Društva Društva Bravo

dr. Marko Kalan, predsednik upravnega odbora  Bravo


(Skupno 206 obiskov, današnjih obiskov: 1)
Dostopnost