Vabimo Vas na občni zbor Društva Bravo, ki bo v sredo, 13. marca 2019, ob 18. uri v Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše v Ljubljani, na Gotski 18.

Dnevni red:

  1. Izvolitev organov občnega zbora (delovnega predsedstva z zapisnikarjem in dvema overovateljema).
  2. Predstavitev poročila društva in finančnega poročila za leto 2018 (gradivo je objavljeno na spletni strani Društva Bravo).
  3. Predstavitev načrta dela in finančnega načrta društva za leto 2019 (gradivo je objavljeno na spletni strani Društva Bravo).
  4. Razno.

Srečanje bo z zanimivim predavanjem z naslovom »KAKO NAJ NAREDIM TO? – Kako otroku in mladostniku v šolskem okolju s težavami na področju izvršilnega funkcioniranja pomagati delovati bolj učinkovito?« popestrila Karmen Javornik, mag. prof. specialne in rehabilitacijske pedagogike.

Spretnosti o tem, kako nekaj narediti, ali kako nekaj narediti najbolj optimalno in s tem učinkovito, potrebujemo v življenju nasploh. Gre za spretnosti izvršilnih (imenovanih tudi eksekutivnih) funkcij. Nekateri otroci in mladostniki tovrstne spretnosti uspešno uporabljajo, brez da bi se predhodno izraziteje posvečali razvijanju le-teh, za druge pa lahko prav šibkosti na področju izvršilnih funkcij predstavljajo oviro, zaradi katere niso tako uspešni, kot bi lahko bili. Otrokom in mladostnikom lahko pomagamo pri razvoju izvršilnih funkcij z različnimi strategijami na posameznih področjih, ki jih vključujejo izvršilne funkcije (kako postavljati cilje, načrtovati, postavljati prioritete, organizirati materiale in podatke, se spomniti in v mislih priklicati podatke, v mislih prehajati med podatki, menjavati pristope v učni situaciji, se usmerjati in preverjati svoje delo itd.). Uspeh in počutje posameznika v šoli sta poleg vsebinskih znanj odvisna tudi od tega, kako učinkovito zna razmišljati in delovati. Predavateljica bo predstavila, kako lahko otrokom in mladostnikom s težavami na področju izvršilnih funkcij pomagamo, da so bolj učinkoviti. Predstavila bo zbirko konkretnih strategij in nasvetov, ki so v podporo pri soočanju z izzivi še zlasti  otrokom in mladostnikom s SUT, ki imajo na tem področju pogosto večje težave kot vrstniki, s treningom pa lahko te spretnosti dobro razvijejo. Z namenom, da otroke in mladostnike opolnomočimo na tem področju, je predavateljica oblikovala knjižico z naslovom »Kako naj naredim to? – Knjižica z nasveti za delo na področju izvršilnih funkcij učenca«, ki jo bo tudi predstavila.

V upanju, da se boste udeležili občnega zbora, Vas lepo pozdravljava,

predsednica Društva Bravo, Marija Kavkler

predsednik Upravnega odbora Društva Bravo, dr. Marko Kalan

Delovno gradivo – si lahko ogledate s klikom TUKAJ.


(Skupno 218 obiskov, današnjih obiskov: 1)
Dostopnost