Od prve mednarodne konference o specifičnih učnih težavah, ki jo je leta 2002 organiziralo Društvo Bravo, je minilo že 20 let. Letos bo tako v organizaciji Društva Bravo in Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani potekala že šesta mednarodna konferenca o specifičnih učnih težavah z naslovom »Specifične učne težave in izzivi današnjega časa«. Konferenca bo v petek, 30. septembra, in soboto, 1. oktobra 2022, na Pedagoški fakulteti, Kardeljeva ploščad 16 v Ljubljani.


Na tokratnem znanstveno-strokovnem srečanju se bomo posvetili nekaterim perečim aktualnim izzivom, povezanim s specifičnimi učnimi težavami (SUT), ter posledicam dejavnikov in okoliščin, povezanih s pandemijo COVID-19, na duševno zdravje, socialno-čustvene stiske učencev, dijakov in študentov s SUT, na učenje (posebno na področju matematike), poučevanje (vpliv digitalne tehnologije) kot tudi na organizacijo in izvajanje pomoči in podpore v osnovnih (petstopenjski model odziv na obravnavo), srednjih šolah ter visokošolskih ustanovah.

Učenje na daljavo je bil nepredvidljiv izziv za šolske strokovne delavce, starše in vse učence, dijake in študente, še posebej za tiste s SUT in drugimi posebnimi potrebami. Učenci, dijaki in študenti s SUT potrebujejo zaradi nevrobiološko pogojenih primanjkljajev na področju pozornosti in načrtovanja, predelovanja informacij, pomnjenja, samouravnavanja čustev in vedenja po dolgotrajnem obdobju poučevanja na daljavo in številnih karantenah več prilagoditev kot vrstniki, pa tudi strokovno domišljene in preverjene ciljno usmerjene ukrepe. Sklepamo lahko, da učenci, dijaki in študenti s SUT doživljajo veliko frustracij, tesnobe in potrtosti zaradi izobraževalne neuspešnosti, zato je treba izboljšati njihovo učno učinkovitost ter zmožnost obvladovanja čustvenih izzivov.

Raziskovalci v številnih državah opozarjajo, da ne moremo natančno predvideti, kakšne in kolikšne bodo posledice pandemije COVID-19, a lahko pričakujemo, da daljše učenje na daljavo in več odsotnosti zaradi karanten zahteva dolgotrajnejše in intenzivnejše prilagajanje potrebam vse šolajoče populacije v procesu vzgoje in izobraževanja. Ker lahko učenci, dijaki in študenti s SUT s svojimi močnimi področji in osebnostnimi lastnostmi pomembno doprinesejo k bodočemu razvoju družbe, je iskanje možnosti za razvoj njihovih potencialov dobrobit za posameznika in družbo. Poleg tega pa so vsi pristopi, ki so zanje nujno potrebni, koristni in učinkoviti za vse učence, dijake in študente. Zato je namen konference iskanje možnosti za zmanjšanje vpliva posledic pandemije COVID-19 v okviru petstopenjskega modela odziv na obravnavo in drugih oblik pomoči in podpore.


Na konferenci bodo raziskovalci, šolski strokovni delavci, osebe s SUT ter starši identificirali najbolj kritične probleme, izmenjali dobre rešitve in skupno iskali poti do učinkovitih strategij odkrivanja, obravnave, poučevanja ter uspešnega socialno-čustvenega vključevanja, ki zmanjšujejo vpliv izzivov današnjega časa na učence, dijake in študente s SUT.

Na konferenci bodo sodelovali tuji predavatelji: dr. Maria Chiara Passolunghi, dr. Zrinjka Stančić, dr. Sven Lychatz, in številni domači predavatelji.

Konferenca je namenjena vzgojiteljem, učiteljem osnovnih in srednjih šol, visokošolskim učiteljem in sodelavcem, zaposlenim v visokošolskih ustanovah, svetovalnim delavcem, ravnateljem in drugim strokovnim delavcem iz zdravstvenih, socialnih in drugih ustanov ter osebam s SUT in njihovim staršem.

Vsi sprejeti prispevki bodo objavljeni v zborniku.


KotizacijaZgodnja prijava do 15. junijaPrijava po 15. juniju
aktivni udeleženci na konferenci (Zadnji rok plačila kotizacije za uvrstitev prispevka v program konference je 15. junij 2022.)150 EUR 
udeleženci (člani društva Bravo)150 EUR170 EUR
udeleženci (nečlani društva Bravo)170 EUR190 EUR
študenti50 EUR70 EUR
udeleženci (en dan) (člani društva Bravo)80 EUR100 EUR
udeleženci (en dan) (nečlani društva Bravo)90 EUR110 EUR

Podatki za plačilo

Prejemnik: Društvo Bravo, Gotska 18, 1000 Ljubljana

Namen: Plačilo kotizacije

IBAN: SI56 0201 9009 1383 807

Sklic: 00 0110-2022(Skupno 813 obiskov, današnjih obiskov: 1)
Dostopnost