Navodila avtorjem za pripravo prispevkov

Prispevek bosta recenzirala dva recenzenta iz strokovnega odbora konference. Prispevki bodo objavljeni v tiskani različici ter v elektronski obliki (Pdf) Zbornika prispevkov na spletni strani Društva Bravo.

PISAVA IN VELIKOST ČRK

Pisava: Calibri

Velikost črk: 12 pik

Presledek med vrsticami: 1,5

Grafi, tabele ali slike: črno-beli in obvezno v .jpg formatu

NASLOV IN AVTORJI

Na prvi strani zgoraj je naveden naslov prispevka.

Pod njim je naveden avtor ter njegov natančni in popolni strokovni oz. akademski naziv ter ustanova in kraj, v kateri avtor deluje oz. je zaposlen.

Če je avtorjev več, se skupaj z ostalimi podatki (naziv, ustanova) navajajo drug pod drugim in vsak v svoji vrsti.

Pri prispevkih pod 1. alinejo (- predstavitve raziskovalnih rezultatov v zvezi s specifičnimi učnimi težavami) sledi povzetek (do 150 besed) ter ključne besede.

OMEJITEV DOLŽINE PRISPEVKOV

Prispevki prijavljeni pod 2., 3., 4. in 5. alinejo: (dobra praksa poučevanja v razredu, pri nivojskem pouku, dopolnilnem pouku, pri individualni ali skupinski obliki pomoči, dodatni strokovni pomoči ipd. nasploh ter v epidemičnih okoliščinah COVID-19; – druge oblike dela z otroki in mladostniki s specifičnimi učnimi težavami nasploh ter v epidemičnih okoliščinah COVID-19; – življenjske zgodbe oseb s specifičnimi učnimi težavami; – izkušnje staršev pri delu z otrokom ali mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami ter njihovimi učitelji in drugimi strokovnimi delavci nasploh in epidemičnih okoliščinah COVID-19) so lahko dolgi do 6 strani (pisava Calibri, velikost pisave 12, 1,5 presledka med vrsticami).

Prispevki prijavljeni pod 1. alinejo: (- predstavitve raziskovalnih rezultatov v zvezi s specifičnimi učnimi težavami) ter prispevki vabljenih slovenskih avtorjev so lahko dolgi do 12 strani (pisava Calibri, velikost pisave 12, 1,5 presledka med vrsticami).

NAVAJANJE LITERATURE

Celotno navajanje literature naj bo v skladu s sistemom APA.

Podrobnejša navodila najdete na spletnem naslovu: https://vodici.pef.uni-lj.si/media/apa7/Citiranje_in_navajanje_virov_po_APA7_standardih_20210526.pdf

NAČIN ODDAJE GRADIVA

Prispevke pošljete v elektronski obliki na e-naslov: drustvo.bravo@guest.arnes.si

ROKI

Zadnji rok za oddajo prispevka je 15. 30. 6. 2022.


(Skupno 642 obiskov, današnjih obiskov: 1)
Dostopnost