Od 7. do 13. oktobra 2019 poteka Evropski teden ozaveščanja javnosti o disleksiji in drugih specifičnih učnih težavah. Kot vsako leto se tudi letos Bravo, društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami, pridružuje evropski akciji ozaveščanja javnosti.

Društvo Bravo je 3. oktobra 2019 dobilo Nagrado RS na področju šolstva za izjemne dosežke na področju posebnih potreb. Upamo, da bo javnost tudi zato namenila več pozornosti otrokom, mladostnikom in odraslim z disleksijo in drugimi specifičnimi učnimi težavami.

V populaciji je 10 odstotkov otrok in mladostnikov, ki imajo disleksijo in druge specifične učne težave. Njihova uspešnost je odvisna od stališč ter podpore in pomoči za razvoj njihovih močnih področij in premagovanje primanjkljajev. Ker stališča pomembno vplivajo na razumevanje, odnos in pomoč osebam s specifičnimi učnimi težavami, namenimo v Evropskem tednu o ozaveščanju javnosti o disleksiji in drugih specifičnih učnih težavah več pozornosti tej populaciji.

Evropski teden ozaveščanja javnosti o specifičnih učnih težavah sovpada tudi z mednarodnim dnem duševnega zdravja, ki je 10. oktobra. Duševno zdravje, ki predstavlja v najširšem smislu zadovoljstvo z življenjem, s svojim stanjem, statusom in napredovanjem ter dobrim počutjem, je pomembno v vseh obdobjih življenja, zlasti pa v času otroštva in mladostništva, saj je povezano s številnimi razvojnimi nalogami tega obdobja, z uspehom v šoli, z iskanjem, navezovanjem in vzdrževanjem dobrih odnosov. Šola je lahko pomemben kraj novih pozitivnih in negativnih oz. travmatskih izkušenj. Večja šolska oziroma izobraževalna uspešnost vpliva pozitivno na duševno zdravje in ga krepi ter obratno. Po raziskavah ima 25 odstotkov šolajočih otrok in mladostnikov težave v duševnem zdravju in 80 odstotkov med njimi ne dobi ustrezne pomoči.

Veseli nas, da je v Evropskem tednu ozaveščanja javnosti o disleksiji in drugih specifičnih učnih težavah izšel priročnik za učitelje in starše Kako naj naredim to?, avtorice Karmen Javornik, mag. prof. spec. in reh. ped. ter ilustratorja in oblikovalca Gregorja Matijca, mag. inž. arh. Knjižico z nasveti za delo na področju izvršilnih funkcij dopolnjuje tudi igra Lahko naredim to, ki je priložena knjižici in je namenjena otrokom in mladostnikom za razvijanje izvršilnih (imenovanih tudi eksekutivnih) funkcij. Tako v šoli kot v vsakdanjem življenju potrebujemo spretnosti o tem, kako nekaj narediti ali kako nekaj narediti najbolj optimalno in s tem učinkovito. Uspeh in počutje posameznika v šoli sta poleg vsebinskih znanj odvisna tudi od tega, kako učinkovito zna razmišljati in delovati. Nekateri otroci in mladostniki tovrstne spretnosti uspešno uporabljajo, ne da bi se predhodno izraziteje posvečali razvijanju le-teh, za druge, med katerimi so številni s specifičnimi učnimi težavami, pa lahko prav šibkosti na področju izvršilnih funkcij predstavljajo oviro, zaradi katere niso tako uspešni in zadovoljni s svojim delovanjem, kot bi lahko bili. Pri opolnomočenju otrok in mladostnikov na področju izvršilnega funkcioniranja bosta v pomoč knjižica in priložena igra s karticami.

V Evropskem tednu ozaveščanja javnosti o disleksiji in drugih specifičnih učnih težavah si zadajmo nalogo, da bomo v šolah, različnih drugih ustanovah in doma nekaj časa namenili razgovoru z otroki in mladostniki o tem kaj pomeni biti oseba z disleksijo in drugimi specifičnimi učnimi težavami, kakšno pomoč in podporo lahko tem osebam omogočimo za čim večjo uspešnost v ožjem in širšem okolju. Številne informacije za take razgovore so na spletni strani društva.

Če bomo razumeli, da disleksija in druge specifične učne težave pomenijo drugačen način spopadanja z izzivi sodobnega sveta, bomo lahko osebam s takimi težavami nudili podporo v šoli, doma in na delovnem mestu ter omogočili, da se bodo dobro počutili in bodo uspešnejši, nekateri med njimi pa bodo v bodočnosti s svojimi talenti prispevali k uspešnejšemu razvoju družbe.


(Skupno 356 obiskov, današnjih obiskov: 1)
Dostopnost