Spoštovani, občni zbor zaradi razmer s širitvijo okužb s koronavirusom odpade.

Vabimo Vas na občni zbor Društva Bravo, ki bo v torek, 17. marca 2020, ob 18. uri v Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše v Ljubljani, na Gotski 18.

Dnevni red:

  1. Izvolitev organov občnega zbora (delovnega predsedstva z zapisnikarjem in dvema overovateljema).
  2. Volitve nadomestne članice/člana nadzornega odbora Društva Bravo.
  3. Predstavitev poročila društva in finančnega poročila za leto 2019 (gradivo je objavljeno na spletni strani Društva Bravo).
  4. Predstavitev načrta dela in finančnega načrta društva za leto 2020 (gradivo je objavljeno na spletni strani Društva Bravo).
  5. Razno

Na tokratnem občnem zboru bomo namenili pozornost specifičnim učnim težavam pri matematiki. Te so za 5–8 % učencev pogost in izrazit življenjski izziv povezan z učenjem in uporabo matematike v praksi, a jim je namenjene mnogo manj pozornosti kot  problemom bralne pismenosti. Na srečanju bomo slišali življenjsko zgodbo spopadanja z izzivi šolanja devetošolca s specifičnimi učnimi težavami pri matematiki, ki jo bo predstavila njegova mama.

Nadaljevali pa bomo s predstavitvijo nove knjige z naslovom Kompleksnost težav pri učenju matematike – kakovost poučevanja in intenzivnost obravnave. Knjiga je namenjena staršem, učiteljem in vsem drugim strokovnim delavcem, ki se srečujejo s stiskami učencev, ki imajo specifične učne težave pri matematiki. V knjigi je skupina avtorjev predstavila vpliv specifičnih učnih težav pri matematiki na duševno zdravje, osvetlila specifične učne težave pri matematiki z nevroznanstvenimi argumenti, predstavila specifične strategije pomoči in podpore v predšolskem obdobju in na predmetni stopnji ter strategije učenja in poučevanja specifičnih vsebin, kot so: poštevanka, računske operacije, ulomki, besedilne naloge in tudi strategije izkazovanja znanja.

Ker manj pozornosti namenjamo strategijam izkazovanju znanja pri pisnem preverjanju znanja matematike, bo Margaret Godec, mag. spec. reh. ped. natančneje predstavila te strategije.

V upanju, da se boste kljub vsem izzivom današnjega časa udeležili občnega zbora, Vas lepo pozdravljava,

Člane, ki se nameravajo udeležiti občnega zbora, prosimo, da namero sporočijo preko spletnega obrazca na naslovu https://forms.gle/qmb6Kwz1eVGrzjsX7

predsednica Društva Bravo
dr. Marija Kavkler

predsednik Upravnega odbora Društva Bravo
dr. Marko Kalan


(Skupno 122 obiskov, današnjih obiskov: 1)
Dostopnost