Ena od pomembnejših dejavnosti društva Bravo – društva za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami, je ozaveščanje javnosti o značilnostih in potrebah učencev z disleksijo in drugimi specifičnimi učnimi težavami (SUT). Poznavanje in sprejetost učencev s SUT v ožjem in širšem okolju prispeva k njihovi uspešnosti in dobremu počutju. Posebno pomembno je ozaveščanje vas šolskih strokovnih delavcev, staršev in vrstnikov učencev s SUT, saj vplivate na njihovo sprejetost v šolsko okolje, ker z njimi preživite največ časa. Na drugi strani pa imate ravno vi največ informacij, pomembnih za uspešno ozaveščanje javnosti. Zato smo se v Društvu Bravo skupaj s predstavniki Rotary kluba Ljubljana Grad odločili za natečaj, s katerim želimo od šolskih strokovnih delavcev, staršev, vrstnikov in samih učencev z disleksijo in drugimi SUT, pridobiti predstavitve primerov dobrih praks za ozaveščanje javnosti.

Namen natečaja je pridobiti prispevke in izdelke za ozaveščanje javnosti o disleksiji in drugih specifičnih učnih težavah, ob tem pa tudi nuditi podporo šolskim strokovnim delavcem z gradivi za uspešnejše strokovno delo z učenci z disleksijo in drugimi SUT.

Navodilo za pripravo prispevka in/ali izdelka, s katerim lahko sodelujete v natečaju Ozaveščanje javnosti o disleksiji in drugih specifičnih učnih težavah

Zanimajo nas raznolike zgodbe, povezane z disleksijo in drugimi SUT, kot na primer:

  • primeri dobrih praks poučevanja in sodelovanja učiteljev z učenci z disleksijo in drugimi SUT (pri šolskih in izven šolskih dejavnostih),
  • primeri oblik pomoči in podpore svetovalnih delavcev, mobilnih specialnih pedagogov idr.
  • načini razvijanja vrstniške pomoči učencem z disleksijo in drugimi SUT v razredu,
  • razvijanje sodelovanja med vrstniki in učenci z disleksijo in drugimi SUT,
  • primeri uspešnega ozaveščanja vrstnikov,
  • predstavitev stisk učencev z disleksijo in drugimi SUT ter načinov premagovanja stisk,
  • predstavitev močnih področij učencev z disleksijo in drugimi SUT (npr. z literarnimi izdelki, stripi, pesmimi, likovnimi izdelki, športnimi in drugi pomembni dosežki s kratko zgodbo za pojasnitev teh dosežkov in njihovega spopadanja s SUT), ki jo lahko predstavi v obliki prispevka šolski strokovni delavec ali učenec sam,
  • sodelovanje med starši in šolskimi strokovnimi delavci,
  • zgodbe staršev in
  • vse druge ideje, pomembne za ozaveščanje javnosti.

Dolžina prispevkov naj bo 1,5 do 2 A4 strani. Zaželene so ilustrativne priloge (likovna, literarna in druga dela učencev z disleksijo in drugimi SUT). Objave bodo anonimne, razen v primerih, ko posameznik želi biti podpisan.

Pošiljatelji prispevkov jamčijo za avtentičnost poslanih gradiv. Avtorji ohranijo moralne avtorske pravice, Društvu Bravo in Rotary klubu Ljubljana Grad pa dovolijo javno objavo prispevkov na spletnih straneh in drugih komunikacijskih kanalih ter uporabo poslanih del v gradivih, ki jih pripravljata.

Pošiljatelji s pošiljanjem prispevka jamčijo za urejena soglasja s strani staršev ali skrbnikov, kadar so poslani prispevki delo otrok. Enako velja za vse osebe, ki bi bile zajete na fotografijah ali posnetkih, ki so del prispevkov.

Ker je ena od pomembnih dejavnosti Rotary kluba Ljubljana Grad projekt »Življenje z disleksijo«, s katerim slovensko širšo javnost ozaveščajo o disleksiji, bodo z namenom ozaveščanja širše javnosti zbrane prispevke postopoma objavljali na Facebook profilu Življenje z disleksijo. Natečaj poteka do petka, 10. decembra 2021. Šole, ki želite sodelovati na natečaju, oddajte svojo prijavo preko spletnega obrazca na povezavi https://forms.gle/Vyo8sF5TFb2zGVHdA.

Naslov obrazca za nalaganje gradiv z uporabo Google računa je https://forms.gle/fiwDLukW3kbPtgdV6. Prispevke lahko pošljete tudi preko e-pošte na naslov drustvo.bravo@guest.arnes.si v primeru, da nimate Google računa. Vsa navodila za pošiljanje prispevkov so objavljena v spletni prijavnici. Vse vpisane podatke hranimo in obdelujemo izključno z namenom izvedbe natečaja in za komunikacijo s sodelujočimi šolami zaradi natečaja. V primeru, da želite izbris vpisanih podatkov, to lahko sporočite na naslov admin@drustvo-bravo.si.

Prvih 30 šol, ki bodo oddale izvirne zgodbe in izdelke, v skladu z navodili, bodo prejele knjižna gradiva v vrednosti cca 100 evrov, ki so izšla pri Društvu Bravo. Komplet gradiv (knjige in priročnike o učnih težavah pri matematiki, o razvijanju izvršilnih funkcij pri učencih s SUT, grafomotorične vaje in komplet bralnih ravnil) bo prvih 30 sodelujočih šol prejelo v decembru 2021. Natečaj Ozaveščanje javnosti o disleksiji in drugih specifičnih učnih težavah bo z donatorskimi sredstvi omogočil Rotary klub Ljubljana Grad.

V upanju, da boste sodelovali v natečaju, vas najlepše pozdravljamo,

dr. Marija Kavkler, predsednica Društva BRAVO

 

PDF obvestilo: DRUŠTVO BRAVO_Natečaj ozaveščanja – disleksija_NOVEMBER 2021


(Skupno 488 obiskov, današnjih obiskov: 1)
Dostopnost